Trigger Spray 30 Wall holder set 1 spray

Mã sản phẩm
27812IL0
Mã vạch
4005176191367
Màu
chrome/white
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • trigger spray in silver metallic 28 020 F00
  • wall shower holder 28 605
  • shower hose
  • (28 102)
  • minimum pressure 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Hand shower 1 spray 28020L00
2 Metal hose 28102000
3 Wall shower holder 28605000