Tenso Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19051000
Mã vạch
4005176223631
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • 35 501 000
  • 35 501 000
  • 33 962 000
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Phớt Nắp che và phớt trục
  • Nắp lỗ tường
  • Kèm theo phụ kiện

  • optional temperature limiter ref. no. 46 505

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46502000
1.1 Fixing set 46335000
1.1 Fixing set 46372V00
2 Escutcheon 46506000
2.1 Set of screws 46088000
3 Shield 09038000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*