Tenso 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
19153000
Mã vạch
4005176247637
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for installation on tiles
  • trim set for 33 341 000
  • without base frame
  • Bao gồm:
  • Thiết bị vận hành vòi chậu nóng lạnh
  • bath spout with Sistra and automatic diverter bath/shower
  • handshower Relexa Massage 28 795 000
  • metal shower hose 1750 mm
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Áp suất tối thiểu 1,0 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46495000
2 Shield 05623000
3 Sistra 13907000
4 Repl.kit f.cast spout 45396000
5 Diverter knob 46485000
6 Dirt strainer 0700200M
7 Coupling piece 46486000
8 Spray holder 46487IX0
8.1 Hose sealing 45412XX0
9 Compression spring 00869000
10 Temperature limiter 46308000*