Tenso 2-hole basin mixer

Mã sản phẩm
19289000
Mã vạch
4005176819636
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 33 769 000
  • wall mounted
  • separate escutcheons Ø 70 mm
  • projection 180 mm
  • A-mousseur
  • centre distance 110 mm
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46502000
2 Shield 09038000
3 Mousseur 13929000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*