Tempesta 100 Trio Shower Rail Set 3 sprays

Mã sản phẩm
28592000
Mã vạch
4005176806117
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • hand shower (28 578)
  • shower rail 600 mm 28 666 000
  • Relexaflex-hose 1500 mm 28 151
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Dirt strainer 0700200M
2 Sliding piece 07659000
3 Outlet shower holder 45362000
4 Compensation disc 45406000*