Taron Thermostat shower mixer

discontinued
Mã sản phẩm
19658IP0
Mã vạch
4005176147074
Màu
chrome/matt chrome

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for 34 966
  • without concealed body
  • volume handle with individually adjustable
    economy stop
  • temperature scale handle with
    SafeStop at 38°C
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • covered fixing

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47504IP0
2 Scale ring 02617000
3 Sleeve 02730000
4 Handle for shut-off valve 47506IP0
5 Scale ring 09355000
6 Temperature limiter 47511000
7 Escutcheon 47512000
7.1 Escutcheon 03635000
8 Stop ring + regulating nut 47509000
8.1 O-ring ø24 x ø2 0119600M
9 Extension-set, 27,5 mm 47358000*