Talia Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20047000
Mã vạch
4005176229336
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Rice-corn handle 45564IP0
1.1 Repl. kit f. fastening 45186000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
3 Mousseur 13929000
4 Shank fastening assembly 45000000
5 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M