Talia Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20047000
Mã vạch
4005176229336
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Rice-corn handle 45564IP0
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Mousseur 13929000
3.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
4 Shank fastening assembly 45000000
5 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M