Talia 3-hole bath/shower combination

discontinued
Mã sản phẩm
25028000
Mã vạch
4005176212079
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Sen bồn kèm đầu vòi lọc
  • 2 concealed valves with ceramic headparts 180° 3/4"
  • installation plate and base frame
  • connection hoses 600 mm 3/4" x 3/4"
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Handle 45356IP0
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Handle 45357IP0
2.1 Replacement handle connection kit 45186000
3 Extension 45204000
4 Escutcheon 05042000
5 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45444000
6 Extension 20-80 45202000
7 Ceramic headpart 3/4", 180° 45888000
7.1 O-ring 45583000
8 Seat 3/4" 45345000
9 Sistra 13907000
9.1 Repl.kit f. Sistra M28x1 45047000
10 Repl.kit f. spout fastening 45833000
11 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45163000
12 Adapter 3/4" x 1/2" 45358000
13 Flexible hose 45446000
13.1 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0138600M
14 Mounting frame 45051000
14.1 Fixing set 45172000