Talia 3-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24667000
Mã vạch
4005176126086
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • without handles
  • Volo Handles 18 085 000 & 18 085 EN0 (sold separately)
  • lever handles 18 077 000 & 18 077 EN0 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ring 03070000
3 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
4.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
5 Escutcheon 45822000
6 Shank fastening assembly 45025000
7 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
7.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
8 Repl.kit f.diverter handle 45799000
8.1 Replacement handle connection kit 45186000
9 Escutcheon 02281000
10 Screw connectionfor bidet body 45026000
11 Repl. kit f. seal 45027000
12 Jointed rod 06085000
13 Pop-up waste set 28957000
13.1 Plug 45324000
13.2 Housing 01153000
13.3 Ball rod 45264000
14 Rim spray 24210000
14.1 Spray faceplate 02664000
15 Vacuum Breaker 45852000
15.1 Shank mounting kit 45855000
15.2 Non-return valve 08565000
15.3 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
16 Connection hose 46255000
17 Flexible connection hose 45704000
18 Handle 45818000*
19 Lever 45820000*