Talia 3-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24667000
Mã vạch
4005176126086
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bề mặt Chrome GROHE StarLight
  • without handles
  • Volo Handles 18 085 000 & 18 085 EN0 (sold separately)
  • lever handles 18 077 000 & 18 077 EN0 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ring 03070000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45822000
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Repl. kit f. seal 45027000
7 Jointed rod 06085000
8 Pop-up waste set 28957000
8.1 Plug 45324000
8.2 Housing 01153000
8.3 Ball rod 45264000
9 Vacuum Breaker 45852000
9.1 Shank mounting kit 45855000
9.2 Non-return valve 08565000
9.3 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
10 Connection hose 46255000
11 Flexible connection hose 45704000
12 Talia lever handle 18077000*
13 Talia metal handle, pair 18085000*
14 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*
15 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M*