Talia 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25596000
Mã vạch
4005176125980
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • without handles
  • Volo Handles 18 085 000 & 18 085 EN0 (sold separately)
  • lever handles 18 077 000 & 18 077 EN0 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Extension 45393000
2 Escutcheon 00114000
3 Extension 20-80 45202000
4 Ceramic headpart 3/4", 180° 45888000
5 Ceramic headpart 3/4", 180° 45887000
6 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45444000
7 Seat 3/4" 45345000
8 Repl.kit f.cast spout 45682000
9 Repl.kit f.shank fastening 3/4" 45163000
10 Sistra 13907000
11 Sinfonia cross handles 18076000*
12 Talia lever handle 18077000*
13 Talia metal handle, pair 18085000*
14 Adapter 3/4" x 1/2" 12939000*