Surf Wall plate

Mã sản phẩm
38808SH0
Mã vạch
4005176864070
Màu
alpine white

Mô tả Sản phẩm

  • manual activation for urinal
  • set for final installation
  • for Rapido U or Rapido UMB
  • 116 x 144 mm
  • mechanical functional cartridge
  • flow pressure min 0.5 bar
  • operating pressure max 6 bar
  • 1.0 - 6.0 adjustable
  • low noise (group II according to German noise specification)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Screw dia. 4x52 mm 6636200M
2 Frame 66845000
3 Spring, 5 pcs. 4309700M
4 Cartridge 42354000
4.1 Repl. kit f. seal 4271500M
4.2 Rings 4282000M