Surf Wall plate

Mã sản phẩm
37069000
Mã vạch
4005176142352
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • vertical installation
  • 156 x 197 mm
  • for concealed flush valve 6 - 9 l
  • brass
  • push button actuation
  • fixing frame
  • hidden fixing screws
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Frame 43215000
1.1 Fixing set 4308500M
2 Operating rod 43067000