Wall plate

Mã sản phẩm
37019000
Mã vạch
4005176143670
Màu
stainless steel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • 108 x 126 mm
  • with push button actuation
  • fixing frame
  • hidden fixing screws

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Spring, 5 pcs. 4308200M
2 Operating rod 43038000
3 Frame 43204000
3.1 Screw, 2 pcs. 4302900M