Pneumatic actuation

Mã sản phẩm
37059000
Mã vạch
4005176142857
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • GROHE StarLight chrome finish
  • remote hand actuation
  • push button actuation with
    escutcheon Ø 100 mm
  • vertical and horizontal installation
  • wall plate Surf 156 x 197 mm
  • pneumatic hose 1.50 m

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Frame 43215000
2 Fixing set 4215800M
3 Nipple 4227100M
4 Air hose 43505000
5 Distance control 43470000