Surf Infra-red electronic

discontinued
Mã sản phẩm
37005000
Mã vạch
4005176142727
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Screw dia. 4x52 mm 43094000
2 Wall plate 43188000
3 Fixing set 43095000
4 Frame 43209000
5 Infra-red control unit 43669000
6 Stop valve 43595000
7 Solenoid valve 43828000
8 Screw union 43263000
9 Repl. kit f. seal 43721000*