Surf Dummy

Mã sản phẩm
37658SH0
Mã vạch
4005176195075
Màu
alpine white
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • for wall plate
  • Surf (38 808)
  • 116 x 144 mm