Supra Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20405000
Mã vạch
4005176124679
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart
  • Supra handle
  • heat-insulated, screwed union
  • marking: blue
  • cast spout with economy mousseur
  • union nut 1/2" with 10,5 mm-bore
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Supra handle 45354000
1.1 Replacement handle connection kit 45186000
1.1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Economy Mousseur 13951000
4 Shank fastening assembly 45000000
5 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
6 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M