Solid basin mixer

discontinued
Mã sản phẩm
26778000
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • headpart 1/2"
  • Treflor-handles
  • diverter:
  • swivelling tubular spout with Mousseur
  • without connection unions
  • Bề mặt Chrome GROHE StarLight

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Headpart 1/2" 11086000
1.1 Treflor handle blue/red 45124000
1.1.1 Handle fixation 45123000
1.1.1.1 Repl. kit f.handle fastening 0538600M
1.2 Headpart 1/2" 07146000
1.2.1 O-ring ø6 x ø2 0128300M
1.2.2 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
1.2.3 Ball seal dia. 9x6.8 mm 0529100M
2 Diverter 06110000
2.1 Repl. kit f. seal 45034000
3 Screw joint 45454000
4 Shower union 1/2" 45038000
5 Wall union 12018000*