Ladylux / Zedra soap dispenser

Mã sản phẩm
40553DC0
Mã vạch
4005176911439
Màu
Supersteel
Smarts
10
35

Mô tả Sản phẩm

  • for liquid soaps,
  • storage bin 500 ml
  • GROHE StarLight finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 pump jack 48171DC0
1.1 Pipe 48168000
2 Soap container 48169000