Skate Air Wall plate

Mã sản phẩm
38506000
Mã vạch
4005176290121
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

The GROHE Skate Air flush plate for horizontal placement: a state-of-the-art sustainable flush

  • for dual flush or start & stop actuation
  • for pneumatic discharge valve AV1
  • horizontal installation
  • 156 x 197 mm
  • made of ABS
  • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • for combination with Rapid SL and Uniset with GD 2 cistern
  • for use with Rapid SLX please order shaft 66 791 000 (sold separately)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Screw dia. 4x52 mm 6636200M
2 Frame 43207000
3 Fixing set 4308500M*
4 Fixing set 4215800M*