Single-lever mixer, concealed body

Mã sản phẩm
32635000
Mã vạch
4005176845949

Mô tả Sản phẩm

  • for 2-hole basin mixers
  • wall installation
  • without finishing trim set
  • GROHE SilkMove 35 mm ceramic cartridge
  • adjustable flow rate limiter
  • installation depth 45 - 75 mm
  • DR-brass
  • minimum pressure 1,0 bar
  • installation device

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cartridge 46374000
2 Socket spanner 19332000*

Products and accessories for the installation

2-hole basin mixer S-Size
Essence
2-hole basin mixer S-Size
19408000
2-hole basin mixer S-Size
Lineare_
2-hole basin mixer S-Size
19409000
2-hole basin mixer S-Size
Veris
2-hole basin mixer S-Size
19342000
2-hole basin mixer S-Size
Veris
2-hole basin mixer S-Size
19342KS0
2-hole basin mixer S-Size
Veris
2-hole basin mixer S-Size
19342LS0
2-hole basin mixer S-Size
Atrio
2-hole basin mixer S-Size
19287001
2-hole basin mixer S-Size
Concetto
2-hole basin mixer S-Size
19575001
2-hole basin mixer S-Size
Quadra
2-hole basin mixer S-Size
19479000
2-hole basin mixer M-Size
Eurodisc Cosmopolitan
2-hole basin mixer M-Size
19573002
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
32962000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
32963000
3-hole bath/shower combination
3-hole bath/shower combination
33339000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33961000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33962000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33963000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33964000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33965000
Single-lever mixer, concealed body
Single-lever mixer, concealed body
33966000