Sinfonia Single-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24003000
Mã vạch
4005176214479
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • ball-joint mousseur
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • with cross handles
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Sinfonia cross handles 45291000
1.1 Marking piece 45305000
2 Cap 00061000
3 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Ball-joint aerator 13915000
4.1 Mousseur 13928000
5 Pop-up rod 07511000
6 Shank fastening assembly 46078000
7 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
7.1 Plug for pop-up waste set 07182000
7.2 Eccentric rod 07052000