Sinfonia Pillar tap

Mã sản phẩm
20013000
Mã vạch
4005176214387
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • with cross handle
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Sinfonia cross handles 45291000
1.1 Marking piece 45305000
2 Cap 00061000
3 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Mousseur 13929000
5 Shank mounting kit 45004000
6 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M