Sinfonia 4-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25032IG0
Mã vạch
4005176214639
Màu
chrome/gold
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • bath inlet with manual diverter bath/shower
  • projection 220 mm
  • Đầu vòi lọc
  • installation plate and base frame
  • hose guide with handshower set
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • Bảo vệ chống chảy ngược
  • with cross handles
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Sinfonia cross handles 45291IG0
1.1 Marking piece 45305000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Shank fastening assembly 45025000
4 Tube 07227000
5 Pop-up rod head 04425G00
6 Mousseur 13927G00
7 Shank mounting kit 46078000
8 Diverter 45467000
9 Non-return valve 08565000
10 Handshower 07633000
11 Spray holder 07629000
11.1 Shank mounting kit 07660000
12 Fixing set 07007000