Sinfonia Single-hole basin mixer

discontinued
Mã sản phẩm
21650000
Mã vạch
4005176071232
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • projection 130 mm
  • Bộ xả chậu 1 1/4"
  • without handles
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Shield 45736000
3 Pop-up rod head 04667000
4 Shank fastening assembly 45012000
5 Mousseur 13929000
5.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
6 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
6.1 Plug 07182000
6.2 Eccentric rod 07052000
7 Sinfonia cross handles 45600000*