Sinfonia Pillar tap

discontinued
Mã sản phẩm
20650000
Mã vạch
4005176071010
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headpart 1/2", 180°
  • cast spout with Mousseur
  • without handle
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Shield 45736000
3 Shank mounting kit 45004000
4 Mousseur 13929000
4.1 Repl.kit f.Mousseur M22x1 and M24x1 45002000
5 Sinfonia cross handles 45600000*