Sinfonia 4-hole bath/shower combination

discontinued
Mã sản phẩm
25651AG0
Mã vạch
4005176071997
Màu
aranja/gold

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • bath spout with automatic diverter bath/shower
  • projection 220 mm
  • Đầu vòi lọc
  • installation plate and base frame
  • hose guide with handshower set
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • without handles
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Shield 45700A00
3 Escutcheon 45692G00
4 Shank mounting kit 07660000
5 Pop-up rod 45713AG0
6 Escutcheon 45803G00
7 Shank mounting kit 45715000
8 Repl.kit f.diverter 45714000
9 Mousseur 13927G00
9.1 Repl.kit f.aerator M28x1 45029000
10 Handshower set 27165AG0
10.1 Handshower 28365AG0
10.1.1 Spray fall plate from '93 45792XX0
10.2 Adapter 3/4" x 1/2" 45809A00
10.3 Spray holder 45787AG0
10.3.1 Shank mounting kit 07660000
10.4 Metal hose 28158000
11 Tube 07227000
12 Flexible hose, 600 mm 45717000
13 Mounting plate 45341000
13.1 Fixing set 07007000
13.1.1 Fixing set 45172000
14 Sinfonia cross handles 45600AG0*