Sinfonia 4-hole bath/shower combination

discontinued
Mã sản phẩm
25651000
Mã vạch
4005176071980
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 180°
  • bath spout with automatic diverter bath/shower
  • projection 220 mm
  • Đầu vòi lọc
  • installation plate and base frame
  • hose guide with handshower set
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • without handles
  • Bề mặt Chrome GROHE StarLight

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
1.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
2 Shield 45700000
3 Escutcheon 45692000
4 Shank mounting kit 07660000
5 Pop-up rod head 04425000
6 Escutcheon 45803000
7 Shank mounting kit 45715000
8 Repl.kit f.diverter 45714000
9 Mousseur 13927000
9.1 Repl.kit f.aerator M28x1 45029000
10 Handshower set 27165000
10.1 Handshower 28365000
10.1.1 Spray fall plate from '93 45792XX0
10.2 Adapter 3/4" x 1/2" 45809000
10.3 Spray holder 45787000
10.3.1 Shank mounting kit 07660000
10.4 Metal hose 28158000
11 Tube 07227000
12 Flexible hose, 600 mm 45717000
13 Mounting plate 45341000
13.1 Fixing set 07007000
13.1.1 Fixing set 45172000
14 Sinfonia cross handles 45600000*