Sentosa Thermostat for bath and/or shower

discontinued
Mã sản phẩm
19609IG0
Mã vạch
4005176185236
Màu
chrome/gold
Smarts
0

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 34 967
  • 34 971
  • without concealed body
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • covered fixing
  • temperature scale handle with
    SafeStop at 38°C
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Scale handle 47422IG0
2 Sleeve 04952000
3 Escutcheon 47524000
4 Extension-set, 27,5 mm 47358000*