Chiara Mirror 800 mm width

discontinued
Mã sản phẩm
40210000
Mã vạch
4005176171208
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • with two integrated lights
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • * Cần quyết định khi lắp đặt lần đầu; thiết lập mặc định tại nhà máy: GROHE PureRain
  • chrome to be combined also with L
  • IG to use with IG/LG/Z

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Chiara Lamp 40218000
1.1 Lamp glass 40213000
2 Transformer 70 VA 40216000
3 Fixing set 4022100M