Sentosa Bath/shower mixer

Mã sản phẩm
25008000
Mã vạch
4005176109287
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

 • wall mounted
 • ceramic headparts 1/2", 180°
 • automatic diverter: bath/shower
 • mousseur
 • integrated non-return valve
 • shower outlet 1/2"
 • S-unions
 • Relexa plus shower set
 • consists of:
 • hand shower Relexa Cosmopolitan champagne (28 237)
 • wall shower holder 28 605
 • Relexaflex-hose 1500 mm 28 151
 • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Sentosa handle 1/2" blue 45538IP0
2 Sentosa handle 1/2" red 45539IP0
3 Ceramic headpart, 1/2" 45346000
4 Screw joint 45544000
5 S-union 12058000
6 Non-return valve 08565000
7 Mousseur 13927000
8 Diverter 08915000
9 Diverter knob 45547IP0
10 Shower hose 28151000
11 Wall shower holder 28605000
12 Hand shower 2 sprays 28174000
12.1 Coupling piece 28635XX0
12.2 Dirt strainer 0700200M
13 Extension set 1/2", 30 mm 46238000*