Seabury Sinfonia cross handles

Mã sản phẩm
18731EN0
Mã vạch
4005176813405
Màu
brushed nickel

Mô tả Sản phẩm

  • 1 pair
  • to replace the standard white caps use 45 952
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Products and accessories for the installation

GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652EN1
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653EN1
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654EN1
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655EN1
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656EN1
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657EN1
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658EN1
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659EN1
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660EN1