Seabury Concealed valve exposed part

Mã sản phẩm
19827BE0
Mã vạch
4005176294457
Màu
polished nickel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • with cross handle
  • set for final installation for 29 273 000 (1/2" NPT) and 29 274 000 (3/4" NPT)
  • Không có thân vòi âm tường
  • to replace the standard white caps use 45 952
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Sinfonia cross handles 45764BE0
1.1 Marking piece 45763L00
1.2 Fixing set 47602000
2 Extension for volume control 45565BE0*