Seabury 4-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25502ZB0
Mã vạch
4005176817472
Màu
antique bronze

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • Bath spout 10"
  • 1/2" valves
  • hand shower Seabury
  • shower hose
  • shower hose 2000 mm
  • 2000 mm
  • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên
  • for Seabury cross and lever handles 18 731 / 18 732
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907ZB0
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906ZB0
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Pop-up rod 45769ZB0
6.1 Marking piece 45763L00
7 Sistra 13934ZB0
8 Shank mounting kit 46078000
9 Diverter 45470000
9.1 Non-return valve 08565000
10 Non-return valve 08565000
11 Spray holder 45773ZB0
12 Sinfonia cross handles 18731ZB0*
13 Lever Handle 18732ZB0*