Seabury 3-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24020ZB0
Mã vạch
4005176817458
Màu
antique bronze
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • rim flush/bidet spray
  • with anti-vacuum device
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • for Seabury cross and lever handles
    18 731 / 18 732
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907ZB0
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906ZB0
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
7 Repl. kit f. seal 45027000
8 Swivel vertical pop-up rod 45646000
9 Pop-up waste set 28957ZB0
9.1 Plug 45324ZB0
9.2 Housing 01153ZB0
9.3 Ball rod 45264000
10 Spray faceplate 02664ZB0
11 Flexible connection hose 45704000
12 Vacuum Breaker 45852ZB0
12.1 Shank mounting kit 45855000
12.2 Non-return valve 08565000
12.3 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
13 Flexible connector M10x1xM15x1x350 46254000
14 Sinfonia cross handles 18731ZB0*
15 Lever Handle 18732ZB0*
16 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*