Seabury 3-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24020EN0
Mã vạch
4005176813535
Màu
brushed nickel
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • rim flush/bidet spray
  • with anti-vacuum device
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • for Seabury cross and lever handles 18 731 / 18 732
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907EN0
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906EN0
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
7 Repl. kit f. seal 45027000
8 Swivel vertical pop-up rod 45646000
9 Pop-up waste set 28957EN0
9.1 Plug 45324EN0
9.2 Housing 01153EN0
9.3 Ball rod 45264000
10 Spray faceplate 02664EN0
11 Flexible connection hose 45704000
12 Vacuum Breaker 45852EN0
12.1 Shank mounting kit 45855000
12.2 Non-return valve 08565000
12.3 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
13 Flexible connector M10x1xM15x1x350 46254000
14 Sinfonia cross handles 18731EN0*
15 Lever Handle 18732EN0*
16 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*