Seabury 3-hole bidet mixer

Mã sản phẩm
24020000
Mã vạch
4005176261992
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • rim flush/bidet spray
  • with anti-vacuum device
  • pressure-proof, flexible connection hoses
  • for Seabury cross and lever handles 18 731 / 18 732
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906000
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Coupling nut 1/2" x 14.5 mm 1290200M
6.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
7 Repl. kit f. seal 45027000
8 Swivel vertical pop-up rod 45646000
9 Pop-up waste set 28957000
9.1 Plug 45324000
9.2 Housing 01153000
9.3 Ball rod 45264000
10 Spray faceplate 02664000
11 Flexible connection hose 45704000
12 Vacuum Breaker 45852000
12.1 Shank mounting kit 45855000
12.2 Non-return valve 08565000
12.3 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
13 Flexible connector M10x1xM15x1x350 46254000
14 Sinfonia cross handles 18731000*
15 Lever Handle 18732000*
16 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M*