Seabury 3-hole bath/shower combination

Mã sản phẩm
25055000
Mã vạch
4005176262043
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • without handles
  • Bath spout 10"
  • 1/2" valves
  • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên
  • for Seabury cross and lever handles 18 731 / 18 732
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Shield 45907000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Escutcheon 45906000
5 Shank fastening assembly 45025000
6 Sistra 13934000
7 Shank mounting kit 46078000
8 Marking piece 45763L00
9 Sinfonia cross handles 18731000*
10 Lever Handle 18732000*

Products and accessories for the installation

3-hole basin mixer
Seabury
3-hole basin mixer
20800000
GIÁ ĐỰNG
Essentials Authentic
GIÁ ĐỰNG
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001