Seabury 2-way diverter

Mã sản phẩm
19221000
Mã vạch
4005176279218
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lever handle
  • set for final installation 29 712 000
  • without concealed body
  • installation depth adjustable
  • 22 - 60 mm
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever Handle 45765000
1.1 Thread pin 4761100M
2 Extension 45979000*

Products and accessories for the installation

Holder
Essentials Authentic
Holder
40652001
Towel holder
Essentials Authentic
Towel holder
40653001
Double towel rail
Essentials Authentic
Double towel rail
40654001
Towel ring
Essentials Authentic
Towel ring
40655001
Robe hook
Essentials Authentic
Robe hook
40656001
Toilet paper holder
Essentials Authentic
Toilet paper holder
40657001
Toilet brush set
Essentials Authentic
Toilet brush set
40658001
Filling basket, small
Essentials Authentic
Filling basket, small
40659001
Multi-towel rack
Essentials Authentic
Multi-towel rack
40660001