Rondo A.S. Flush valve for WC

discontinued
Mã sản phẩm
37145IK0
Mã vạch
4005176143168
Màu
chrome/black

Mô tả Sản phẩm

 • exposed installation
 • ¾"
 • 6 - 9 l adjustable
 • brass
 • control cap and connection to plastic flush pipe
 • with design rings
 • flow pressure range from 1.2 - 5.0 bar
 • for wash-down and wash-out bowls
 • with flow rate adjustment
 • low noise (group I acc. to German Noise Specification)
 • with escutcheon
 • Công nghệ GROHE EcoJoy tiết kiệm nước và đảm bảo lưu lượng hoàn hảo
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cover 43247000
1.1 Press button 43064000
1.2 Safety valve 42875000
2 Piston 43451000
2.1 Sleeve 4376900M
4 Discharge Sleeve 43341000
4 Throttle nozzle 43407000
5 Escutcheon 43240000
6 Throttle key 43781000*
6 Throttle key 43781000
7 Repl. kit f. seal 43740000*