DAL-Full-automatic flush valve for WC

Mã sản phẩm
37141000
Mã vạch
4005176143113
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ¾"
  • brass
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • for wash-down and wash-out bowls
  • with automatic flow rate
  • flow pressure range from 1.2 - 5.0 bar
  • low noise (group II according to German noise specification)

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Cover 43104000
2 Piston 43447000
2.1 Sleeve 4376400M
3 Lever 43056000
4 Discharge Sleeve 43318000
5 Sleeve 43453000
6 Repl. kit f. seal 43707000*