Relexa Plus 80 Top 4 Shower rail set 4 sprays

Mã sản phẩm
28650000
Mã vạch
4005176078842
Màu
chrome
Smarts
20
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • consists of:
  • shower rail, 600 mm (28 620)
  • handshower Relexa plus Top 4 (28 178)
  • shower hose (28 151 000)
  • universal tray (28 632)
  • GROHE StarLight chrome finish

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Sliding piece 45650IP0
1.1 Cover plate 45652P00
2 Outlet shower holder 45196IP0
2.1 Cover plate 45652P00
3 Repl.kit f.shower 45656XX0
4 Coupling piece 28635XX0
4.1 O-ring ø11 x ø2 0122400M
5 Dirt strainer 0700200M
6 Disassembling key
(for Relexa Plus, Relexa Cosmopolitan face plate)
45654000*
7 Compensation disc 45459000*