Relexa Plus Headshower Pulsator

Mã sản phẩm
28194000
Mã vạch
4005176038600
Màu
chrome
This product will be discontinued soon

Mô tả Sản phẩm

  • adjustable shower jet
  • Pulsator/Wide
  • Hệ thống chống cặn vôi SpeedClean
  • ball-joint
  • installation dependent angle of inclination
  • for shower or rather bath
  • connection thread with pre-assembled sealing
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Repl.kit f.shower 45656XX0
2 Spray face 45668000
3 Escutcheon 45664000
4 Thread pin 45665000
5 Dirt strainer 0492200M
6 Disassembling key
(for Relexa Plus, Relexa Cosmopolitan face plate)
45654000
6 Disassembling key
(for Relexa Plus, Relexa Cosmopolitan face plate)
45654000*