Relexa Plus 80 Dual Head shower 2 sprays

Mã sản phẩm
28189000
Mã vạch
4005176075650
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Turbo Jet (hard spray)/Wide (full shower spray)
  • Kèm theo mối nối bi
  • installation dependent angle of inclination
  • connection thread with pre-assembled sealing
  • for shower or rather bath
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • Hệ thống chống cặn vôi SpeedClean
  • for low pressure 0.1 - 1 bar

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Spray faceplate 45663000
2 Escutcheon 45664000
3 Thread pin 45665000
4 Dirt strainer 0492200M