Rainshower F-Series 15″ Ceiling shower 3 sprays

Mã sản phẩm
27939001
Mã vạch
4005176927287
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

The GROHE Rainshower F-series ceiling shower – tailor-made showering luxury

 • Rain, Bokoma Spray, Waterfall and combinations
 • 381 mm (width) x 17 mm (height) x 456 mm (depth)
 • Vật liệu: Kim loại
 • Chế độ phun hoàn hảo GROHE DreamSpray
 • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
 • GROHE XL Waterfall extra wide waterfall spray
 • Hệ thống chống cặn vôi SpeedClean
 • flow of single spray at 3 bar:
 • 1 x Rain spray 300 mm: approx. 20 l/min
 • 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/min
 • 4 x Bokoma Spray with adjustment angle 20°: 20 l/min
 • head shower has to be controlled by 4 outlets

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Dirt strainer 48007000
2 Dirt strainer 47135000
3 Spray face 48348000