Quadra Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19455000
Mã vạch
4005176845994
Màu
chrome
Smarts
20
35

Mô tả Sản phẩm

  • final installation set for
  • 35 501 000
  • without concealed body
  • GROHE StarLight chrome finish
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • metal escutcheon
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46636000
2 Escutcheon 46613000
3 Shield 09038000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*

Products and accessories for the installation

Universal Single-lever mixer for concealed installation
GROHE Rapido E
Universal Single-lever mixer for concealed installation
35501000