Quadra Single-lever shower mixer

Mã sản phẩm
19455000
Mã vạch
4005176845994
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • Lắp cùng với bộ âm tường
  • Sử dụng cho mã sản phẩm 35 501 000 
  • Không có thân vòi âm tường
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • escutcheon- and shaft-sealings
  • Nắp che kim loại
  • covered coupling

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Lever 46636000
2 Escutcheon 46613000
3 Shield 09038000
4 Temperature limiter 46375000*
5 Extension set 46191000*
6 Extension set 46343000*