Quadra 3-hole basin mixer S-Size

Mã sản phẩm
20306000
Mã vạch
4005176896491
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • ceramic headparts 1/2", 90°
  • GROHE StarLight chrome finish
  • GROHE FastFixationInstallation system
  • pop-up waste set 1 1/4"
  • pressure-proof, flexible connection hoses
    between spout and side valves

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 Handle Quadra red 48111000
2 Handle Quadra blue 48112000
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
4.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
5 Coupling nut 1/2" x 10.5 mm 1290100M
5.1 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
6 Mousseur 13994000
7 Pop-up rod 65196000
8 Shank mounting kit 46671000
9 Pop-up waste set 1 1/4" 28910000
9.1 Plug 07182000
9.2 Eccentric rod 07052000
10 Flexible hose 45442000
11 Eccentric rod 07341000*
12 Mounting wrench 19017000*