Find Showroom
Showrooms
  • Showroom

My Notepad

You have not assigned any products.

Once you have added products to your notepad you can download your list right here.

0 Product(s)
Download as PDF
Delete all

The Product is already stored on your notepad.

GROHE Light

GROHE Light

Giảm thiểu sự xuất hiện của chì và niken trong nước uống

Chất liệu đồng được làm thủ công rất riêng của GROHE, công nghệ GROHE Light được phát triển nhằm giảm thiểu sự xuất hiện của chì và nikel trong nước uống.

GROHE sử dụng các nhà máy của mình. GROHE không mua đồng có sẵn trên thị trường để đúc chính vì thế GROHE hoàn toàn kiểm soát được hàm lượng hợp kim trong sản phẩm.

GROHE Light

Là một Bậc thầy Công nghệ đúc đồng, GROHE đã phát cải tiến công thức và tối ưu hóa quy trình theo yêu cầu. Với việc giảm 35% so với hợp kim hiện có, GROHE đã giảm thiểu được sự xuất hiện của chì trong nước và vượt qua hầu hết các tiêu chuẩn pháp lý khắt khe trên thế giới. Ngoài ra, GROHE đang sử dụng lên đến 80% nguyên liệu tái chế mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng đồng.

Nguyên liệu đồng GROHE Light: được phát triển với hàm lượng chì tối đa 0,9% và được sử dụng trong tất cả các nhà máy cùa GROHE. Điều này giảm 40% so với Tiêu chuẩn Ngành Thiết Bị Vệ Sinh của Đức (DIN 1982).