Parkfield Pressure Balance Valve Shower combination

Mã sản phẩm
35039EN0
Mã vạch
4005176925733
Màu
brushed nickel

Mô tả Sản phẩm

  • Bao gồm:
  • 19 921 trimset for 35 015
  • 27 610 Tempesta Authentic head shower
  • Shower arm (27 414)
  • Bề mặt mạ GROHE Long-Life

Thông tin kỹ thuật

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
* Phụ kiện đặc biệt
1 lever pressure balancing valve US 47927EN0
2 escutcheon US 47928EN0
3 Shield 07292EN0
4 Lever adaptor 46265000
5 Fibre seal dia. 12x2 mm 0138900M
6 Dirt strainer 0700200M
7 Extension-set, 25 mm 47344000*