Parkfield 4-h roman tub

Mã sản phẩm
25153000
Mã vạch
4005176925634
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • spout with diverter
  • Đầu vòi lọc
  • Bề mặt Chrome GROHE Long-Life
  • hand shower Tempesta Authentic 27 608
  • Dây cấp linh hoạt, chịu được áp suất giữa vòi phun và van khóa hai bên

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Parkfield lever blue/red US 48206000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Shank fastening assembly 45025000
5 lift rod US 48207000
6 Sistra US 48208000
7 Shank mounting kit 46078000
8 Diverter 45470000
8.1 Non-return valve 08565000
9 Tube 07300000
10 Dirt strainer 0700200M
11 Cone nut 08864000
12 Metal hose 28146000