Parkfield 4-h roman tub

Mã sản phẩm
25153000
Mã vạch
4005176925634
Màu
chrome

Mô tả Sản phẩm

  • spout with diverter
  • mousseur
  • GROHE StarLight chrome finish
  • hand shower Tempesta Authentic 27 608
  • pressure-proof, flexible connection hoses between spout and side valves

Thông tin kỹ thuật

Dữ liệu CAD

Phụ kiện lắp đặt

Vị trí Mô tả sản phẩm Số đơn hàng
1 Parkfield lever blue/red US 48206000
2 Ceramic headpart, 1/2" 45882000
2.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
3 Ceramic headpart, 1/2" 45883000
3.1 O-ring ø18.2 x ø1.7 0392400M
4 Shank fastening assembly 45025000
5 lift rod US 48207000
6 Sistra US 48208000
7 Shank mounting kit 46078000
8 Diverter 45470000
8.1 Non-return valve 08565000
9 Tube 07300000
10 Dirt strainer 0700200M
11 Cone nut 08864000
12 Metal hose 28146000